Касова дисципліна: правила готівкових розрахунків - Exellio
ГоловнаМатеріалиКасова дисципліна: правила готівкових розрахунків
Касова_дисципліна_Екселліо

Касова дисципліна: правила готівкових розрахунків

Майже кожен підприємець проводить операції з готівкою, коли отримує її за продані товари, надані послуги, виплачує заробітну плату працівникам або видає готівку під звіт тощо. При здійсненні господарської діяльності для готівкових розрахунків існують певні правила. З низки таких правил складається касова дисципліна, яка регулює поводження підприємця з готівковими операціями. Зокрема, з дотримання термінів здачі та оприбуткування готівки.

Аби зрозуміти, як дотриматись касової дисципліни, краще почати з термінології даного контексту.

Найперше визначимо поняття “готівка”(з англ. – cahs) та пов’язані з нею дії. Офіційно готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам’ятні монети), які є платіжними засобами. 

У свою чергу, готівкова виручка –  це сума фактично отриманої готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.  

Під готівковими розрахунками/розрахунками готівкою розуміють платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. 

Оприбуткування готівки – проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат, у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО).

Місцем проведення операцій з готівкою та її зберігання вважають касу. Каса – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів. Все, що пов’язано з прийманням та видачею готівки під час проведення розрахунків через касу, становить касові операції.

Останні мають бути відображені у відповідних книгах обліку: касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій (КОРО ведеться та реєструється за бажанням), книга обліку доходів і витрат/книга обліку доходів. Зокрема, книга обліку доходів і витрат/книга обліку доходів – документ встановленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Її форма затверджена Податковим кодексом України (далі – ПКУ). 

Вимоги до касової дисципліни викладені у таких нормативних документах:

За останніми змінами від Національного банку України (далі – НБУ) до Положення №148 з 1 серпня 2020 року у суб’єктів господарювання з’явилась можливість видавати як паперові розрахункові документи (чеки), так і електронні. 

Основні правила ведення касових операцій, дотримуватись яких має кожен суб’єкт господарювання:

  1. Оприбуткування готівки – готівка, яка  надходить до кас, оприбутковується в день одержання в повній сумі;
  2. Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів;
  3. Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО – у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії). Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі;
  4. оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО;
Суб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:
  • підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків (дані денного звіту  щодо обсягу розрахункових операцій, надруковані РРО та занесені до фіскальної пам’яті) на відповідних сторінках КОРО;
  • здійснення операцій з розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії;
  • обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпезпечення РРО.

5. обмеження по розрахунках (п.6 розділу ІІ Положення №148) – “суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Зокрема, з фізичними особами – у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно”;

6. оприбуткування готівки в  облікових книгах (п.5 розділу ІІ Положення №148 ) –  “оприбуткування та облік фізичними особами-підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному Податковим кодексом України”. Цільове використання знятої з банківського рахунку готівки (абз. 4 розділ II Положення 148) розповсюджується також на підприємців;

7. надання чека кожному покупцю (стаття 8 пункт 11 Закону України “Про захист прав споживачів”) – “під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. Розрахунковий документ має бути виданий або створений в електронній формі не пізніше моменту передачі товару (послуги)”.

Відповідальність за порушення касової дисципліни:

На сьогодні діють штрафи, передбачені ст. 163-15 Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) за:

Exellio FP 280, Combopay
  • порушення порядку проведення розрахунків за товари (послуги);
  • перевищення граничних сум розрахунків готівкою;
  • недотримання встановлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

Все це тягне за собою накладання штрафу на суб’єктів господарювання та посадових осіб від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 1700-3400 грн. (при повторенні 8500- 17000 грн.)

Також штраф накладається за неоприбуткування готівки, що розглядається як порушення порядку ведення книги обліку за ст. 1631 КУпАП – від 85 до 170 грн.) 

Усі вищезгадані фінансові санкції за порушення касової дисципліни можуть бути накладені не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення. За винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді). Про це йдеться у ст. 38 КУпАП.

Залишаються також штрафи за порушення правил ведення розрахункових операцій з використанням РРО, які накладаються згідно ст. 17-18 Закону Про РРО.

Про відповідальність за виявлені факти порушення правил використання РРО ми вже писали тут.